Investícia do vašej budúcnosti

 • image01

  Manažment správy

  BUDOV

 • image02

  Technické

  ZABEZPEČENIE

 • image03

  Upratovacie

  SLUŽBY

 • image04

  Ochrana

  MAJETKU

 • image05

  Stavebná

  ČINNOSŤ

 • image06

  Plaváreň

  ŠTIAVNIČKY

Komplexná správa objektov

PRIMA INVEST, spol. s r.o. pre vás zabezpečí komplexnú správu (plynulú a efektívnu prevádzku a...

viac informácií...
Ochrana majetku

Vytvárame komplexné a na mieru šité bezpečnostné riešenia, aby sme dosiahli čo najefektívnejšie.

viac informácií...
Upratovacie služby

Pracujeme s modernou technikou a najnovšími technológiami so zreteľom na ekologické aspekty.

viac informácií...
Stavebná činnosť

Naši pracovníci sú odborne spôsobilí poskytnúť všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb.

viac informácií...

‹ ›


Profil spoločnosti

Prioritnou oblasťou našej spoločnosti je aj poskytovanie manažmentu správy budov. Kvalita poskytovaných služieb je posudzovaná ako celková kvalita firmy a sú v nej zahrnuté kritériá hodnotiace marketingové ciele, stratégie a plány na základe získaných platných certifikátov ISO vydané v súlade EÚ.

Spoločnosť má materiálne a personálne zabezpečenie na vysokej odbornej úrovni tak, aby poskytované služby boli vykonávané efektívne so zreteľom na ekonomické a environmentálne ukazovatele v čo najlepšej kvalite a k spokojnosti zákazníkov... viac →