Investícia do vašej budúcnosti

  • image01

Komplexná správa objektov

PRIMA INVEST, spol. s r.o. pre vás zabezpečí komplexnú správu (plynulú a efektívnu prevádzku a údržbu) vašich objektov (budov) vrátane príslušných prevádzkovo-technických zariadení tak, aby ste efektívne šetrili náklady. Z odborného hľadiska vždy dbáme na to, aby sme dodržiavali platnú legislatívu a zákony Slovenskej republiky. Zárukou vysokej kvality nami poskytovaných služieb sú certifikovaní facility manažéri, ktorí zodpovedajú za procesy komplexnej správy objektov.