Investícia do vašej budúcnosti

  • image01

Ochrana majetku

Ponúkame široké spektrum služieb od klasickej fyzickej ochrany osôb až po vysoko špecializované bezpečnostné služby. Naši pracovníci sú školení tak, aby si poradili aj v tých najnáročnejších situáciách.

Naše služby poskytované v súvislosti s ochranou majetku: