Investícia do vašej budúcnosti

  • image01

Stavebná činnosť

Naši pracovníci sú odborne spôsobilí realizovať, prípadne poskytnúť všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb, vlastnej výstavbe alebo rekonštrukcii objektov. Máme k dispozícii kvalifikovaných pracovníkov v rôznych remeselných odboroch.

Naše služby pre oblasť stavebnej činnosti: