Investícia do vašej budúcnosti

  • image01

Manažment správy budov

Spoločnosť PRIMA INVEST, spoL s.r.o. poskytuje komplexnú správu nehnuteľností. Zabezpečujeme služby, ktoré z dlhodobého hľadiska pomáhajú vlastníkovi nehnuteľnosti riadiť, kontrolovať a optimalizovať hodnotu, výnosy a životnosť nehnuteľnosti na základe jeho potrieb, príp. individuálnych potrieb užívateľov nehnuteľnosti. Komplexná správa nehnuteľností pre našich zákazníkov pozostáva z nasledujúcich služieb:

Spoľahnite sa na silného a skúseného partnera prevereného tradíciou a niekolkými certifikátmi kvality.