Investícia do vašej budúcnosti

 • image01

  Manažment správy

  BUDOV

 • image02

  Technické

  ZABEZPEČENIE

 • image03

  Upratovacie

  SLUŽBY

 • image04

  Ochrana

  MAJETKU

 • image05

  Stavebná

  ČINNOSŤ

 • image06

  Plaváreň

  ŠTIAVNIČKY


Profil spoločnosti

Prioritnou oblasťou našej spoločnosti je aj poskytovanie manažmentu správy budov. Kvalita poskytovaných služieb je posudzovaná ako celková kvalita firmy a sú v nej zahrnuté kritériá hodnotiace marketingové ciele, stratégie a plány na základe získaných platných certifikátov ISO vydané v súlade EÚ.

Spoločnosť má materiálne a personálne zabezpečenie na vysokej odbornej úrovni tak, aby poskytované služby boli vykonávané efektívne so zreteľom na ekonomické a environmentálne ukazovatele v čo najlepšej kvalite a k spokojnosti zákazníkov.

Zamerajte sa na svoj core business a o upratovanie a čistenie priestorov spoločnosti sa postarajú naši odborne školení zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami. Spoločnosť PRIMA INVEST, spol. s r.o. prináša svojim klientom v rámci správy nehnuteľností kompletný upratovací servis. Našimi prednosťami sú:

Ak máte obavy o svoj majetok, pokojne na ne zabudnite. Chráni nás Poistenie podnikateľov zapísaných v Obchodnom registri (zodpovednosť za škodu) a v prípade neočakávaných udalostí Vám uhradíme všetky prípadné škody spôsobené našimi zamestnancami.

Vážime si dôveru všetkých klientov a naše poslanie berieme vážne.