Investícia do vašej budúcnosti

 • image01

  Manažment správy

  BUDOV

 • image02

  Technické

  ZABEZPEČENIE

 • image03

  Upratovacie

  SLUŽBY

 • image04

  Ochrana

  MAJETKU

 • image05

  Stavebná

  ČINNOSŤ

 • image06

  Plaváreň

  ŠTIAVNIČKY

image01

stavebná činnosť Akadémia ozbrojených síl , Liptovský Mikuláš

image02

technické zabezpečenie Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava

image03

prevádzkovanie strážnej služby Banskobystrická regionálne správa ciest, Banská Bystrica

image04

vonkajšie upratovanie Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Banská Bystrica

image05

vnútorné upratovanie Transpetrol Bratislava a.s. a jej prevádzky

image06

vnútorné upratovanie Colný úrad, Banská Bystrica

image07

vnútorné upratovanie Daňové riaditeľstvo SR – Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica

image08

vonkajšie upratovanie Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

image09

vnútorné upratovanie Mestský úrad, Banská Bystrica


‹ ›


Referencie

Výber z referencií spoločnosti PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Vnútorné upratovanie

    spolu 350 tis. m2

Vonkajšie upratovanie

    spolu cca. 1 000 000 m2

Prevádzkovanie

    strážnej služby

Technické

    zabezpečenie

Stavebná

    činnosť

Komplexná

    správa objektov

Daňové riaditeľstvo SR – Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica MO SR, Posádková správa budov Bratislava MO SR, Posádková správa budov Moldava nad Bodvou MO SR, Posádková správa budov Prešov Akadémia ozbrojených síl , Liptovský Mikuláš Objekty MV SR – Rámcová zmluva na roky 2012 – 2016. "Servis a prevádzkovanie technických zariadení budov a údržba objektov ."
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica MO SR, Posádková správa budov Trebišov MO SR, Posádková správa budov Zvolen Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja "Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO."
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Banská Bystrica MO SR, Posádková správa budov Zvolen MO SR, Posádková správa budov Bratislava Obchodná akadémia, Banská Bystrica Obytný súbor Krasňany (Kórejská dedina pre KIA) " Komplexná správa a údržba objektu."
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Nitra Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.   MO SR, Posádková správa budov Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica Obchodná akadémia, Rimavská Sobota  
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trenčín   MO SR, Posádková správa budov Topoľčany Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica  
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trnava   MO SR, Posádková správa budov Prešov Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava Objekty MV SR – Rámcová zmluva na roky 2012 - 2015  
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Žilina   MO SR, Posádková správa budov Michalovce Objekty MV SR – Rámcová zmluva na roky 2012 - 2015 Objekty MO SR  
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Košice   Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť Základná škola – Tr. SNP, Banská Bystrica  Objekty Správy štátnych hmotných rezerv SR  
MO SR, Posádková správa budov Zvolen   KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice Základná škola – Sitnianska 32, Banská Bystrica  Úrad vlády Slovenskej republiky  
MO SR, Posádková správa budova Topoľčany   Banskobystrická regionálne správa ciest, Banská Bystrica   Slovenská technická univerzita v Bratislave  
Vojenské športové centrum DUKLA, Banská Bystrica   Stredná odborná škola, Banská Bystrica   Objekty obchodných spoločnosti a výrobných zariadení  
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Banská Bystrica   Akadémia ozbrojených síl SR, Liptovský Mikuláš   Prestavba objektu SAV na bytový dom v Banskej Bystrici  
Colný úrad, banská Bystrica   Úrad vlády SR    Stavebné práce – špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici  
Mestský úrad, Banská Bystrica   Priemyselný park v Trebišove   Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.   
DIGITAL PARK Lenovo   Národná diaľničná spoločnosť   Vybudovanie klientskych centier Okresných úradov: Banská Bystrica, Žarnovica, Poltár, Revúca, Krupina, Detva, V. Krtíš, Brezno, D. Kubín, Bytča, Turčianske Teplice, Svidník   
Transpetrol Bratislava a.s. a jej prevádzky   SL Slovakia a.s. Slovenská Ľupča    Lesy SR – závod Čierny Balog – Stabilizácia vodného toku  
Železničná polícia Slovenskej republiky   myWood Polomka Timber s.r.o    MO SR – výmena okenných výplní – objekt Vajnory  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava      
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica   AVE  V. O. D. S. Jasov      
Kancelária Prezidenta SR   STRABAG s.r.o Bratislava       
Letisko Sliač (vrátane upratovania lietadiel)   BRENTAG Slovakia s.r.o Pezinok      
Úrad vlády SR   Združenie D3 Svrčinovec- Skalité      
STU Bratislava – fakulta elektroniky a informatiky          
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.          
Dom tretieho veku – BA – Petržalka          
Národná diaľničná spoločnosť          
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave