Vyberte si z našich činností:

Stavebná činnosť

Naši pracovníci sú odborne spôsobilí poskytnúť všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb.

Komplexná správa objektov

Zabezpečíme vám komplexnú správu (plynulú a efektívnu prevádzku a údržbu) vašich objektov.

Upratovacie služby

Pracujeme s modernou technikou a najnovšími technológiami so zreteľom na ekologické aspekty.

Profil spoločnosti.

Prioritnou oblasťou našej spoločnosti je poskytovanie manažmentu správy budov. Kvalita poskytovaných služieb je posudzovaná ako celková kvalita firmy a sú v nej zahrnuté kritériá hodnotiace marketingové ciele, stratégie a plány na základe získaných platných certifikátov ISO vydaných v súlade EÚ.

Spoločnosť má materiálne a personálne zabezpečenie na vysokej odbornej úrovni tak, aby poskytované služby boli vykonávané efektívne so zreteľom na ekonomické a environmentálne ukazovatele v čo najlepšej kvalite a k spokojnosti zákazníkov…