Spoločnosť PRIMA INVEST, spol s.r.o. poskytuje komplexnú správu nehnuteľností. Zabezpečujeme služby, ktoré z dlhodobého hľadiska pomáhajú vlastníkovi nehnuteľnosti riadiť, kontrolovať a optimalizovať hodnotu, výnosy a životnosť nehnuteľnosti na základe jeho potrieb, príp. individuálnych potrieb užívateľov nehnuteľnosti. Komplexná správa nehnuteľností pre našich zákazníkov pozostáva z nasledujúcich služieb:

  • riadenie a koordinácia prevádzkových a technických procesov a podporných činností v nehnuteľnosti
  • audit prevádzka, údržba, obsluha, revízie, skúšky, servis a opravy technických zariadení, telelno-technických zariadení a nehnuteľného majetku

  • recepčná služba

  • upratovanie interiérov, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

Stavebná činnosť.

Naši pracovníci sú odborne spôsobilí realizovať, prípadne poskytnúť všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb, vlastnej výstavbe alebo rekonštrukcii objektov. Máme k dispozícii kvalifikovaných pracovníkov v rôznych remeselných odboroch.

banner-stavebna-cinnost-2-360px
banner-sprava-budov-360px

Komplexná správa objektov.

Zabezpečíme pre vás komplexnú správu (plynulú a efektívnu prevádzku a údržbu) vašich objektov (budov) vrátane príslušných prevádzkovo-technických zariadení tak, aby ste efektívne šetrili náklady.

Upratovacie a čistiace služby.

Pracujeme s modernou technikou a najnovšími technológiami so zreteľom na ekologické aspekty. Používame výlučne certifikované a ekologicky nezávadné prípravky, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá z hľadiska ochrany životného prostredia a spotrebiteľa. Splníme všetky vaše požiadavky a potreby v tejto oblasti…

banner-cistenie-360px
Prioritnou oblasťou našej spoločnosti je poskytovanie manažmentu správy budov.

Vážime si dôveru všetkých klientov a naše poslanie berieme vážne.