Naši pracovníci sú odborne spôsobilí poskytnúť všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb, zabezpečiť realizáciu vlastnej výstavby alebo rekonštrukcii objektov. Máme k dispozícii kvalifikovaných pracovníkov v rôznych remeselných odboroch.

Naše služby pre oblasť stavebnej činnosti:

 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
 • HSV práce a PSV práce,
 • údržba a opravy budov,
 • inžinierska činnosť v stavebníctve,
 • rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb,
 • zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a stavebných potvrdení,
 • vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií,
 • realizácia občianskych a bytových stavieb,
 • činnosť stavebného dozoru,
 • pokrývačské práce,
 • elektromontážne práce,
 • sanačné omietky,
 • zateplenie fasád,
 • zemné a výkopové práce,
 • dodávka a montáž plastových, hliníkových a drevených výplní stavebných otvorov (okná, dvere, steny)
 • príprava realizácie stavby: projekčné práce, oceňovanie stavebných prác, inžiniering

 • realizácia stavby vrátane výkonu stavebného dozoru, výkonu stavbyvedúceho

 • administratívna činnosť spojená s ukončením stavby

Prioritnou oblasťou našej spoločnosti je poskytovanie manažmentu správy budov.

Vážime si dôveru všetkých klientov a naše poslanie berieme vážne.