PRIMA INVEST, spol. s r.o. pre vás zabezpečí komplexnú správu (plynulú a efektívnu prevádzku a údržbu) vašich objektov (budov) vrátane príslušných prevádzkovo-technických zariadení tak, aby ste efektívne šetrili náklady. Z odborného hľadiska vždy dbáme na to, aby sme dodržiavali platnú legislatívu a zákony Slovenskej republiky. Zárukou vysokej kvality nami poskytovaných služieb sú certifikovaní facility manažéri, ktorí zodpovedajú za procesy komplexnej správy objektov.

Komplexná správa budov zahŕňa nasledovné činnosti:

  • Technická správa budov – stavebná údržba

  • Správa a obsluha technického zabezpečenia budovy

  • Upratovanie budov

  • Údržba zelene a zabezpečenie zimnej údržby

  • Výroba a predaj tepla

Prioritnou oblasťou našej spoločnosti je poskytovanie manažmentu správy budov.

Vážime si dôveru všetkých klientov a naše poslanie berieme vážne.