Výber z referencií spoločnosti PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Objekty MV SR – Rámcová zmluva na roky 2012 – 2024
– vybudovanie priestorov pre výber pokút MV SR Slovenská Ľupča
– vybudovanie klientských centier v mestách: Banská Bystrica, Revúca, Brezno, Detva, Dolný Kubín, Turčianske Teplice, Bytča, Rimavská Sobota, Poltár
– vybudovanie integrovaného záchranného systému v Banskej Bystrici a v Žiline (112)
– vybudovanie operačného strediska Krajského riaditeľstva Policajného Zboru v Banskej Bystrici a v Žiline

MO SR – výmena okenných výplní – objekt Vajnory, Sliač, Kuchyňa, Vlkanová, Zvolen
CARGO Slovakia
Akadémia umení v Banskej Bystrici – kaštieľ Radvanských
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Prestavba objektu SAV na bytový dom v Banskej Bystrici
Lesy SR – závod Čierny Balog – Stabilizácia vodného toku
Vybudovanie klientskych centier Okresných úradov: Banská Bystrica, Žarnovica, Poltár, Revúca, Krupina, Detva, V. Krtíš, Brezno, D. Kubín, Bytča, Turčianske Teplice, Svidník
Úrad vlády Slovenskej republiky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš
Obchodná akadémia, Banská Bystrica
Obchodná akadémia, Rimavská Sobota
Objekty Správy štátnych hmotných rezerv SR
Objekty obchodných spoločnosti a výrobných zariadení
Stavebné práce – špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici

Objekty MV SR – Rámcová zmluva na roky 2012 – 2024. „Servis a prevádzkovanie technických zariadení budov a údržba objektov.“
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja „Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO.“
Obytný súbor Krasňany (Kórejská dedina pre KIA) „Komplexná správa a údržba objektu.“
STU Bratislava – fakulta elektroniky a informatiky
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Banská Bystrica
Colný úrad, banská Bystrica
Mestský úrad, Banská Bystrica
DIGITAL PARK Lenovo
Kancelária Prezidenta SR
Letisko Sliač (vrátane upratovania lietadiel)
Úrad vlády SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Daňové riaditeľstvo SR – Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Banská Bystrica
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Bratislava
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Nitra
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trenčín
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trnava
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Žilina
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Košice
MO SR, Posádková správa budov Zvolen
MO SR, Posádková správa budova Topoľčany
Vojenské športové centrum DUKLA, Banská Bystrica
Transpetrol Bratislava a.s. a jej prevádzky
Železničná polícia Slovenskej republiky
Dom tretieho veku – BA – Petržalka
Národná diaľničná spoločnosť
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
MO SR, Posádková správa budov Bratislava
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Banská Bystrica
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
MO SR, Posádková správa budov Prešov
MO SR, Posádková správa budov Zvolen
MO SR, Posádková správa budov Bratislava
Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica
Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
Objekty MV SR – Rámcová zmluva na roky 2012 – 2015
Základná škola – Tr. SNP, Banská Bystrica
Základná škola – Sitnianska 32, Banská Bystrica

Zobraziť fotogalériu referencií: