banner-stavebna-cinnost
banner-sprava-budov
banner-cistenie

Profil spoločnosti.

Spoločnosť PRIMA INVEST, spol. s r. o. je na trhu od roku 1996. Naším klientom poskytujeme služby v oblasti:

  • stavebná činnosť,
  • manažment správy budov,
  • správa TTZ, obslužné činnosti,
  • upratovacie a čistiace služby

Prioritnou oblasťou našej spoločnosti je poskytovanie manažmentu správy budov. Kvalita poskytovaných služieb je posudzovaná ako celková kvalita firmy, a sú v nej zahrnuté kritériá hodnotiace marketingové ciele, stratégie a plány na základe získaných platných certifikátov ISO vydaných v súlade s normami EÚ.

Spoločnosť má materiálne a personálne zabezpečenie na vysokej odbornej úrovni tak, aby poskytované služby boli vykonávané efektívne so zreteľom na ekonomické a environmentálne ukazovatele v čo najlepšej kvalite a k spokojnosti zákazníkov.

Zamerajte sa na svoj core business a nechajte našich odborne školených zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami, aby sa o Vás postarali. Spoločnosť PRIMA INVEST, spol. s r. o. prináša svojim klientom v rámci správy nehnuteľností kompletný upratovací servis. Našimi prednosťami sú:

  • spoľahlivosť
  • dodržanie vytýčených cieľov
  • zabezpečenie plynulej prevádzky

Ak máte obavy o svoj majetok, pokojne na ne zabudnite. Chráni nás Poistenie podnikateľov zapísaných v Obchodnom registri (zodpovednosť za škodu) a v prípade neočakávaných udalostí Vám uhradíme všetky prípadné škody spôsobené našimi zamestnancami.

Vážime si dôveru všetkých klientov a naše poslanie berieme vážne.

Výber z referencií spoločnosti PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Obchodná akadémia, Banská Bystrica
Obchodná akadémia, Rimavská Sobota
Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Objekty MV SR – Rámcová zmluva na roky 2012 – 2015
Objekty MO SR
Objekty Správy štátnych hmotných rezerv SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Objekty obchodných spoločnosti a výrobných zariadení
Prestavba objektu SAV na bytový dom v Banskej Bystrici
Stavebné práce – špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Vybudovanie klientskych centier Okresných úradov: Banská Bystrica, Žarnovica, Poltár, Revúca, Krupina, Detva, V. Krtíš, Brezno, D. Kubín, Bytča, Turčianske Teplice, Svidník
Lesy SR – závod Čierny Balog – Stabilizácia vodného toku
MO SR – výmena okenných výplní – objekt Vajnory
Objekty MV SR – Rámcová zmluva na roky 2012 – 2016. „Servis a prevádzkovanie technických zariadení budov a údržba objektov.“
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja „Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO.“
Obytný súbor Krasňany (Kórejská dedina pre KIA) „Komplexná správa a údržba objektu.“
Daňové riaditeľstvo SR – Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Banská Bystrica
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Bratislava
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Nitra
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trenčín
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trnava
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Žilina
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Košice
MO SR, Posádková správa budov Zvolen
MO SR, Posádková správa budova Topoľčany
Vojenské športové centrum DUKLA, Banská Bystrica
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Banská Bystrica
Colný úrad, banská Bystrica
Mestský úrad, Banská Bystrica
DIGITAL PARK Lenovo
Transpetrol Bratislava a.s. a jej prevádzky
Železničná polícia Slovenskej republiky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Kancelária Prezidenta SR
Letisko Sliač (vrátane upratovania lietadiel)
Úrad vlády SR
STU Bratislava – fakulta elektroniky a informatiky
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Dom tretieho veku – BA – Petržalka
Národná diaľničná spoločnosť
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
MO SR, Posádková správa budov Bratislava
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Banská Bystrica
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
MO SR, Posádková správa budov Prešov
MO SR, Posádková správa budov Zvolen
MO SR, Posádková správa budov Bratislava
Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica
Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
Objekty MV SR – Rámcová zmluva na roky 2012 – 2015
Základná škola – Tr. SNP, Banská Bystrica
Základná škola – Sitnianska 32, Banská Bystrica
Prioritnou oblasťou našej spoločnosti je poskytovanie manažmentu správy budov.

Vážime si dôveru všetkých klientov a naše poslanie berieme vážne.